Posts Tagged ‘esperanto’

Scritto una tesi di laurea in interlinguistica? Ecco il concorso per te!

Riceviamo e volentieri pubblichiamo:

PREMIO “GIORGIO CANUTO” PER TESI DI LAUREA IN INTERLINGUISTICA ED
ESPERANTOLOGIA
IV edizione

Si indice per l’a.a. 2012-2013 la quarta edizione del concorso per la
migliore tesi di laurea (triennale e specialistica) discussa in
una università italiana negli ultimi tre anni accademici: il premio è
dedicato al Prof. Giorgio Canuto, già magnifico Rettore
dell’Università dgli Studi di Parma dal 1950 al 1956 e Presidente
Internazionale del Movimento Esperantista dal 1956 al 1960.
Al primo vincitore sarà assegnato un contributo di € 150, e un riassunto del
suo lavoro sarà ospitato in forma di articolo sulla
rivista Inkoj. La Giuria si riserva di valutare ulteriori lavori degni di
pubblicazione, e trovare loro degna collocazione.
La giuria è individuata nelle persone dei Professori Fabrizio Pennacchietti,
Università degli Studi di Torino, Presidente; Davide
Astori, Università degli Studi di Parma, Segretario; Paolo Valore,
Università Statale di Milano, Direttore di Inkoj.

La partecipazione è gratuita.

Si concorre inviando una copia cartacea del lavoro a:
Associazione Esperanto “GIORGIO CANUTO”,
c/o Madella Oberrauch, via Prampolini 8 – 43122
PARMA
e una digitalizzata a: silkovojo@aliceposta.it
entro il 15.07.2013.

Per informazioni è possibile telefonare allo: 0521.785582.

L’operato della giuria è inappellabile. La premiazione è prevista per l’ottobre
2013.

Il premio è realizzato grazie al contributo della Itala
Esperanto-Federacio – Federazione Esperantista Italiana
via Villoresi 38 – 20143 Milano. Tel.: 02/58100857 – e-mail:
info@esperanto.it; fei@esperanto.it

Luigia Oberrauch Madella
Associazione Esperanto “G. Canuto” di Parma
tel. 0521 785582
silkovojo@aliceposta.it

 

Advertisements

Invito Premiazione Guerriero di Capestrano per la difesa dei diritti linguistici

Riceviamo e volentieri pubblichiamo:

PREMIO “GUERRIERO DI CAPESTRANO”
PER LA DIFESA DEI DIRITTI LINGUISTICI DELL’UOMO

PESCARA – SALA TINOZZI DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA – 2 MARZO 2013 ALLE ORE 17

Tutti sono invitati a partecipare all’eccezionale evento della premiazione “Guerriero di Capestrano” che verrà consegnata all’On. Nicolò Cristaldi, sindaco di Mazara del Vallo, che con entusiasmo, generosità ed ampio orizzonte culturale ha abbracciato la causa dell’Esperanto, costituendo nel suo Comune un crogiolo di interessi multietnici perfettamente compatibili con le finalità dell’Esperanto, favorendo l’apertura di numerosi corsi della lingua internazionale, specie nel’ambito scolastico, ed il sorgere di altre iniziative ad essa collegate.

Saranno presenti il presidente della provincia di Pescara, il vicesindaco, il presidente della FEI ed altre personalità.
In programma un intervento del prof. Federico Gobbo dell’Università dell’Aquila e di Torino ed una conferenza del prof. Carlo Minnaja di Padova

Si allega il programma dettagliato della manifestazione.

Esperanto Manifesto

Jam 124 personoj el 26 landoj sur la Esperanto-Insulo

Informcele, el Edukado.net. Ni memorigas al vi, ke Federico Gobbo partoprenos kiel profesoro!

Jam 124 personoj el 26 landoj sur la Esperanto-Insulo

Kategorio: Edukado; Dato: 2011-12-07 14:29:43

Ni estas preparantaj unu el la plej gravaj kaj grandvolumaj pedagogiaj eksperimentoj. Kadre de la kursaro sur la Esperanto-insulo okazos kvarsemajna kursaro en la Hajnana Universitato en Ĉinio.

Estis anoncita tre intensa kurso por komencantoj, paralela metodika seminario kaj du universitataj kursoj pri Paco kaj Milito, “Alfronti militon”, de profesoro Ron Glossop kaj kurso pri Historio kaj Filozofio de la Informadiko de profesoro Federico Gobbo. Fine de la sesio okazos ankaŭ KER-ekzamensesio je ĉiuj niveloj.

Al la kursaro jam aliĝis 124 personoj el 26 landoj, ĉefe aziaj, sed kun partopreno de deko da francoj, kaj pliaj ekzemple el Hungario, Slovakio, Svedio, Germanio, Aŭstrio, Hispanio, Portugalio, Rusio, Italio pluraj el Usono.

La BEK-kurso por komencantoj de Dennis Keefe havas jam 72 aliĝintojn kaj metodika seminario, gvidota de Katalin Kovats havas jam 23 kursanojn.

La metodika programo estos parte kuplita kun la intensa BEK-kurso, kiun la partoprenontoj de la metodika grupo observos, analizos kaj kie ili mem havos eblon ekzerci sin pri instruado. Krom tiu linio, Katalin planas gvidi efikan Metiejon, stimuli la spertajn kolegojn pluperfektighi, prezenti kaj elprovi en diversaj situacioj siajn lertojn kaj laborrezultojn. La laborgrupoj ellaboros proprajn projektojn, havos eblon kungvidi diversajn realajn kursojn sur la insulo por lingvolernemuloj, infanoj ktp. kaj partoprenos ankaŭ interesajn metodikajn kaj lingvajn eksperimentojn, inter kiuj la kursanoj ekprovas la uzon de la materialo de la PROJEKTO 125 kaj esperas kontribui al la antaŭlanĉa testado de tiu nobla kampanjo.

Al la programo apartenos analizado kaj elprovado de diversaj instrumetodoj, lerniloj kaj instruhelpiloj inter kiuj aparta atento estos fokusita al la retaj kaj virtualaj lernebloj, interkultura edukado kaj evoluigo de personaj trajtoj, necesaj por bonaj instruantoj de lingvo. La KER-ekzamenoj teorie kaj praktike same ne povos manki dum tiu seminario. Tiuj, kiuj bezonos lingvan kaj gramatikan subtenon, ricevos aparajn eblojn por memtrejnado. Pri movadhistorio kaj literaturo eblos dum la kursaro individue sekvi retan lecionaron, ellaboritan por RITE, reta trejnkurso ĉe edukado.net. La Hajnana-Metiejo tre verŝajne ankaŭ produktos iun novan instrumaterialon, disponigotan al la instruista komunumo.

Unu afero certas: eĉ 5 semajnoj ŝajnas tre malmultaj por la menuo, kiun Katalin proponos kaj el kiu la grupanoj laubezone povos elekti. Se ni aldonas ankaŭ la oportunon frekventi la kursojn de la Universitato de Esperanto, la ebloj spertiĝi multobliĝas.

Laŭplane pri la laboro aperos reta tagĵurnalo dum la aranĝo, kie sekveblas la grupanoj per filmitaj kaj artikolaj raportoj.

Se vi ekhavis emon aliĝo al la kursaro urĝe kontaktu Dennis Keefe, la ĉeforganizanton de la evento.

Vidu la retejon de la Esperanto-Insulo

Jarfina renkonto en kastelo Greziljono, okcidente de Parizo

La KulturDomo de Esperanto organizas restadon de la 27a de decembro ĝis la 2a de januaro. Ni refoje festos en la kastelo la Jarfinon (Sanktan Silvestron) en etoso esperantista kaj ĉi-jare eĉ internacia.

Mi volus altiri vian atenton ke pli forta frekventado de la esperantistoj kaj de iliaj familioj en niaj aktivecoj estas necesa por ke niaj penoj ebligu konservi tiun heredaĵon postlasitan de niaj antaŭuloj.

La formulo elektita por tiu restado ebligas partoprenon liber-elektan laŭ viaj ebloj. Efektive, personoj devantaj longe vojaĝi povas restadi dum 6 tagoj, dum personoj loĝantaj proksime povas asisti nur la Festenon.

François Lo Jacomo kaj Bert Ŝumann ĝojas akcepti vin, Ronan Le Corre estos via kuiristo kaj ĉiuj estas petataj alporti sian kontribuon por la sukceso de tiu ĉi renkonto.

Trovu la kompletajn informojn en nia retejo gresillon.org/jarfino.

Au aliĝu ekde nun per interreto klakante al gresillon.org/aligho.

Jannick Huet
sekretario de la komitato de la KDE

Universitato de Esperanto en Chinujo

Informcele

Sur la suda, china insulo nomata Hai Nan Dao, okazos inter la 11a de januaro kaj la 12a de februaro, 2012, la unuaj provkursoj de la projekto provizore nomata la Universitato de Esperanto.

En tiu universitato, komencighos la kunstudado kaj kunlaborado inter homoj de Chinujo kaj homoj el landopartoj el la tuta mondo. Homoj kun homoj, kaj chi foje, ne nur por paroli Esperanton, sed por lerni, studi kaj intershanghi ideojn pri faktemoj kiaj paco, milito, historio kaj filozofio.

Se vi cheestis multe da esperantaj Universalaj Kongresoj kiel mi, vi bone scias, ke tiu arangho, dauranta nur unu semajnon, ne donas la eblon sufiche profunde koni homojn el aliaj kontinentoj. Konversacioj de europanoj kun chinoj, se ili entute okazas dum UK, dauras ofte nur kelkajn minutojn. La kursoj de la Esperanto-Insulo, tamen, dauros tutan monaton.

La Universitato de Esperanto estas por spertaj Esperantistoj, Esperantistoj kiuj eble jam emeritighis kaj havas tutan monaton por loghi en la bela, varmeta suda insulo de Hai Nan Dao (Lauvorte chine MARO-SUDO-INSULO).

Profesoroj Ron Glossop el Usono, kaj Federico Gobbo el Italujo instruos siajn fakkursojn kiujn ili jam oficiale faris sialingve che siaj universitatoj. La kurso de Profesoro Glossop pritraktos militon kaj pacon, kaj tiu de Federico informadikon lau historia kaj filozofa vidpunktoj. Notinde estas ke ambau profesoroj utiligos siajn proprajn librojn kaj materialon. La esperantigota libro de Ron Glossop jam eldonighis plurfoje anglalingve, char ghi estas utiligata de aliaj usonaj profesoroj en iliaj kursoj.

Vi povas informighi pli pri la Universitato de Esperanto, kadre de la projekto Esperanto-Insulo de Chinujo, musklakante sur la retejo

www.esperanto-insulo.info/universitataj.htm Studado dum tuta monato kostos malpli ol 1000 eurojn, inkluzive la kurso-kotizojn, la loghadon, kaj la manghadon.

Dennis Keefe, keefeinchina heliko gmail.com, kaj la Organizo-Teamo de Esperanto-Insulo, Universitataj Kursoj

Istruzione, conclusa manifestazione dell’Associazione Radicale “Esperanto” a La Sapienza di Roma

Riceviamo e volentieri pubblichiamo:

Si è conclusa alle ore 16.00 la manifestazione dell’Associazione Radicale “Esperanto” all’Università La Sapienza di Roma, contro i corsi di medicina esclusivamente in lingua inglese.

Sono intervenuti il Segretario dell’Associazione Giorgio Pagano e Marco Cattaneo, che sta curando l’edizione italiana de “L’Imperialismo linguistico continua” di Robert Phillipson. Sono stati distribuiti appositi volantini con l’immagine di Gandhi e la sua famosa frase sul colonialismo inglese “Insegnare linglese a milioni di persone equivale a schiavizzarli” per sensibilizzare gli studenti alla poco dibattuta questione del genocidio linguistico e della mancanza di pari opportunità in Italia e nel mondo fra madrelingua inglesi e parlanti nativi di altre lingue e culture.

“Non abbiamo trovato neanche un volantino per terra, segno che gli studenti hanno reagito con interesse a quella che per loro è una tematica talmente inusuale da creare quasi un rovesciamento della prospettiva. La lotta nonviolenta contro la colonizzazione linguistica parte proprio da qui, dalla demolizione dell’assunto che sia normale imporre arbitrariamente la lingua di una cultura sulle altre: a questo noi contrapponiamo la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale dei popoli e la diffusione della Lingua Internazionale, detta “Esperanto”, come veicolo di pari opportunità e di democrazia linguistica, anche e soprattutto nella Babele dell’Unione Europea come fondamentale della costituzione, irrimandabile, degli Stati Uniti d’Europa”, ha dichiarato Pagano.

ILEI kaj UEA subtenas la universitatan trejnadon

El la Gazetaraj Komunikoj de UEA, n-ro 416, 2011-07-03, informcele:

Tra la lastaj du jaroj UEA kaj ILEI kunlaboris por finance kaj praktike subteni la instruisto-trejnan programon de la Universitato Adam Mickiewicz (UAM) en Poznano, Pollando. Ili tion faris per disponigo de kvar stipendioj en la valoro de 250 eŭroj, por mildigi al precipe junaj kursanoj el malpli pagipovaj landoj iliajn kurs- kaj vojaĝ-kostojn. Prioritaton oni donis al tiuj, kiuj povis montri klaran intencon aktive instrui la lingvon post aŭ eĉ dum la studado.

Por 2011, UEA kaj ILEI denove anoncas la eblon pri la nove lanĉota tri-jara kursaro pri interlingvistiko, kiu kovros vastan gamon de temoj: lingvo, kulturo, literaturo, tradukado, utiligo, kaj, nelaste, pedagogio. La kurso komenciĝos en septembro 2011, kaj la stipendioj rilatos al la unuaj du semestroj de la ses-semestra tuto. La kurso estas en la universitato plene oficiala; kursfinintoj ricevos ŝtate rekonatan diplomon.

Kandidatiĝoj estos akceptataj ĝis la 15-a de aŭgusto 2011. Petoj por stipendioj akcepteblos ĝis la 20-a de julio, aŭ surloke en la Universala Kongreso en Kopenhago ĝis la 25-a de julio. La ricevontoj estos deciditaj en la UK de UAM (Ilona Koutny), UEA (Claŭde Nourmont), ILEI (Zsófia Kóródy) kaj Edukado.net (Katalin Kováts). Kandidatoj bv. liveri biografiajn informojn, kun emfazo al instruado de lingvoj kaj ekzistanta aŭ estonta instruado de aŭ pri Esperanto. Preferon ricevos junaj kandidatoj kun limigita pagipovo, kiuj povas klare montri intencon instrui Esperanton aŭ alimaniere aktivi movade dum kaj post la kurso. La ricevontoj de stipendioj devos subskribi kontrakton pri plenumo de la kursodevoj.

Kandidatiĝojn oni sendu al: Ilona Koutny (interlin heliko amu punkto edu punkto pl), Zsófia Kóródy (zsofia punkto korody heliko esperanto punkto de), Claŭde Nourmont (moonmont heliko pt.lu) kaj Katalin Kováts (katalin punkto kovats heliko gmail punkto com).

Pliaj informoj: http://www.staff.amu.edu.pl/~interl/index.html

%d bloggers like this: