Subtenu “Esperanton en Evoluo”

Informcele:

Saluton al vi !

En januaro 2009a mia edzino Svetlana Milanović kaj mi, Johan Derks, donis kursojn por komencantoj kaj progresantoj en Burundo, unu el la dek plej malriĉaj landoj de la mondo, ĉe la lago Tanganjiko.
Ni suferis malluksecon, maleston de eŭropaj nutraĵoj, noktan bruadon kaj malpurecon, sed ni neniam ĝojis pli ol tiam, ĉar la entuziasmo por niaj kursoj estis ege granda.
Ni konstatis ke Esperanto povos havi brilan futuron en tiu lando (kaj similspecaj aliaj landoj en Afriko), se nur la burundaj gvidantoj trovos la rimedojn por starigi bone funkciantan organizaĵon. Ĝi jam ekzistas ekde 2005, kiam Tereza Kapista instruis tie kaj nomiĝas ANEB (Association Nationale d’Espéranto au Burundi).
Pro niaj bonaj rilatoj kaj nian sindediĉon al Esperanto, ni devontigis nin trovi la monon por financi Esperanto-centron en ilia urbo Rumonge.
Ni ne estis la lastaj vizitantoj de Burundo. ANEB gajnis ankoraŭ pli da konateco pro la vizito en aprilo pasinta de Mireille Grosjean. Antaŭ ol komenci instrui tie dum kvin tagoj kaj ekzameni la partoprenantojn dum tri tagoj ŝi renkontis altrangajn politikistojn kaj estis multe intervjuata.

Dum du jaroj, ekde 2009, ni reklamis kaj klopodis kaj finfine estis sufiĉe da mono, cetere ĉefe el nia propra poŝo, por aĉeti terenon de 425 kvadratmetroj. Sur tiu tereno devos esti konstruita la centro. Ĝi estas esenca por ili, ĉar imagu ke se jam ili trovis monon aŭ afablan eŭropanon por ekhavi lernolibron, ĝi estas baldaŭ ĉifonita pro eluzado tra multaj fingroj kaj pro manko de ŝrankoj en iliaj domoj. Kutime eĉ ne estas litkadroj, tiom malriĉaj ili estas. Mezuma salajro en Burundo estas 50 eŭroj monate, do ankaŭ kotizado de membroj de kluboj estas neebla.
En la Esperanto-centro povos esti gardataj Esperanto-libroj kiel komuna posedaĵo, estos komputilo kun ret-aliro kaj la lokaj esperantistoj povos renkontiĝi. La konstruado de la centro devos esti financata pere de monvarbado inter pli riĉaj esperantistoj en la mondo. Vi povas rigardi la planon en la alkroĉita bildo.

Ni fondis fondaĵon “Esperanto en Evoluo” kun propra retejo (http://esp-evoluo.tk) kaj konton ĉe UEA havantan la kodon eeer-u. Mondonacoj envenas ĉiam malrapide. Se ni devus atendi ĝis la sumon de € 8.145 estos kolektita, la tereno supozeble restos vaka pli ol tri jaroj.
Tial ni proponas al vi alian metodon por helpi finance la junajn esperantistojn en Burundo. Mi alkroĉis ‘valorcertigilon’. Tiu simbolas la pruntedonon de monsumo laŭ via plaĉo, sed minimume de 50 eŭroj. Tiu sumo restos dum minimume tri jaroj en la fonduso por konstrui la Esperanto-centron. Post tiu periodo vi rajtos repostuli tiun monon per skribita letero al la sekretario de “Esperanto en Evoluo”, Renato Corsetti, Via del Castello 1, 00036 Palestrina, Italujo.
Ni garantias, ke ene de unu monato post ricevo de tia letero, ni resendos vian monon. La valorcertigilo estos subskribita de mi, prezidanto de EeE, kaj de Renato Corsetti. (Aliaj estraranoj de la fondaĵo estas Tereza Kapista kaj Madzy van der Kooij)
Mi apenaŭ dubas ke multaj esperantistoj havos pretecon por pruntedoni al tiu simpatia celo.
Simple ĝiru la deziratan sumon al unu el la kontoj de UEA (ekzemple 378964 ĉe ING-bank, IBAN: NL72INGB0000378964, BIC: INGB NL2A) kun mencio de la kodo eeer-u, ‘valorcertigilo’ kaj via adreso.
Tuj post reveno el Kopenhago, pro la Universala Kongreso, Renato aŭ mi sendos al vi la subskribitan valorcertigilon.

Se vi mem vizitos la UK-on, vi povos surloke ricevi subskribitan valorcertigilon kaj pagi la pruntosumon.

Estime,

Johan Derks, prezidanto de EeE
Renato Corsetti, sekretario de EeE
SABIYUMBVA Jérémie, prezidanto de ANEB

Advertisements

Respondi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Ŝanĝi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Ŝanĝi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Ŝanĝi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Ŝanĝi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: